Koronawirus

zakaz potrącania kar umownych
25 maja 202225 maja 2022

Czy zakaz potrącania kar umownych nadal obowiązuje?

Od 16 maja 2022 r. nie obowiązuje już stan epidemii. W związku z tym pojawia się pytanie, czy nadal obowiązuje zakaz postrącania kar umownych w zamówieniach publicznych? Zakaz potrącania kar umownych Zamawiający nie może potrącić kary umownej zastrzeżonej na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy w sprawie zamówienia publicznego z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych...

Zobacz wpis
tłumaczenie dokumentów pzp
4 grudnia 20207 kwietnia 2021

Ustawa covidowa ponownie wyłącza stosowanie Pzp

Kolejna nowelizacja tzw. ustawy covidowej wprowadza ponownie wyłącznie stosowania przepisów prawa zamówień publicznych do zamówień na dostawy lub usługi niezbędne do przeciwdziałania COVID-19. Poprzednia regulacja Już w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych przewidziano wyłączenie stosowania...

Zobacz wpis
ograniczenie kar umownych
14 lipca 20207 kwietnia 2021

TARCZA ANTYKRYZYSOWA 4.0. OGRANICZA MOŻLIWOŚCI ZASPOKAJANIA KAR UMOWNYCH

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła ograniczenie możliwości zaspokajania kar umownych w zamówieniach publicznych. Ograniczono możliwość potrącania kar umownych naliczonych wykonawcy zamówienia oraz dochodzenia zaspokojenia naliczonej kary z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Ograniczenia dla zamawiających Zgodnie z nowym art. 15r1 ust. 1 Tarczy 4.0, w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii ogłoszonego w związku z...

Zobacz wpis
książki o pzp
30 czerwca 20207 kwietnia 2021

Tarcza Antykryzysowa 4.0. Zmiany w Pzp

Tarcza Antykryzysowa 4.0 wprowadziła kilka istotnych zmian w zakresie Prawa zamówień publicznych. Poniżej przedstawiamy najważniejsze regulacje. Zamieszczanie ogłoszeń i informacji Aktualnie, zamawiający wszczyna postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego, zamieszczając ogłoszenie o zamówieniu na stronie internetowej. Dotychczas, zgodnie z obowiązującą ustawą, zamawiający musiał zamieścić ogłoszenie także w miejscu publicznym, dostępnym w swojej siedzibie. Zgodnie z nowymi...

Zobacz wpis
stara maszyna do pisania
23 czerwca 20207 kwietnia 2021

Jak rozwiązać problem z uzyskaniem wymaganego dokumentu?

Ze względu na stan epidemii, działalność urzędów i instytucji państwowych, w kraju i zagranicą, ograniczono a nawet częściowo wstrzymano. W związku z tymi nieoczekiwanymi zmianami, wykonawcy mogą mieć poważne problemy z uzyskaniem wielu dokumentów wymaganych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Istnieje jednak rozwiązanie, które pozwoli wykonawcom wybrnąć z tej kłopotliwej sytuacji. Wymagany dokument można...

Zobacz wpis
ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CZASIE PANDEMII. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW
12 maja 20207 kwietnia 2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CZASIE PANDEMII. INFORMACJE DLA WYKONAWCÓW

Ustawa antykryzysowa nie zawiera w zakresie wykonywania umowy o zamówienie publiczne żadnych szczególnych zasad, które pozwalałyby wykonawcom sprawniej reagować na zaistniałą sytuację, niż zasady wynikające już z obowiązującego prawa zamówień publicznych. Wykonawcy muszą jednak postępować zgodnie z poniższą procedurą.  Niezastosowanie jej zapisów może pozbawić w przyszłości strony środków ochrony ich praw. Czynności informacyjne wstępne, czyli...

Zobacz wpis
zasoby podmiotu trzeciego
11 maja 20207 kwietnia 2021

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE W CZASIE PANDEMII. INFORMACJA DLA ZAMAWIAJĄCYCH

Ustawa antykryzysowa nie zawiera w zakresie wykonywania umów o zamówienie publiczne żadnych szczególnych zasad. Nie ma nowych regulacji, które pozwalałyby sprawniej reagować na zaistniałą sytuację, niż zasady wynikające z obowiązującego prawa zamówień publicznych. Zamawiający muszą jednak postępować zgodnie z poniższą procedurą, której niezastosowanie może pozbawić w przyszłości strony środków ochrony ich praw. Informacja wykonawcy o...

Zobacz wpis
Pomoc prawna w dobie koronawirusa
4 maja 20207 kwietnia 2021

Pomoc prawna w dobie koronawirusa

Realizacja umów z zakresu zamówień publicznych w czasie stanu pandemii koronowirusa może być znacząco utrudniona. Pomocy prawnej mogą potrzebować zarówno zamawiającym jak i wykonawcy.Prawnicy Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy, doświadczeni w reprezentowaniu interesów zamawiających i wykonawców, dołożą wszelkich starań, aby negatywne skutki kryzysu jak najmniej odbiły się na realizacji umów o zamówienia publiczne. Jak...

Zobacz wpis