Realizacja zamówienia publicznego

klauzula waloryzacyjna
23 listopada 202123 listopada 2021

Klauzula waloryzacyjna w prawie zamówień publicznych

Aktualne tempo zmian cen budzi w stronach kontraktu publicznego słuszne obawy o jego opłacalność, a także należytą i terminową realizację. Narzędziem, które może pomóc zniwelować negatywne skutki zmiany cen materiałów lub innych kosztów związanych z realizacją zamówienia publicznego jest odpowiednio ujęta w umowie klauzula waloryzacyjna. Klauzula waloryzacyjna to postanowienie umowne. Reguluje zasady wprowadzania zmian wysokości...

Zobacz wpis
konsorcjum
1 maja 20207 kwietnia 2021

Raport z realizacji zamówienia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek sporządzania raportu z realizacji zamówienia. Zgodnie z tym, zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia, w którym dokonuje oceny tej realizacji, w przypadku gdy: na realizację zamówienia wydatkowano kwotę wyższą co najmniej o 10% od wartości ceny ofertowej, na wykonawcę zostały nałożone kary umowne w wysokości co...

Zobacz wpis