Oferta dla wykonawców

Pomoc w przygotowaniu ofert

Świadczymy kompleksowo wsparcie w procesie przygotowania i składania ofert oraz wniosków w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego, a także w postępowaniach prowadzonych zgodnie z zasadą konkurencyjności.

Pomagamy Klientom przygotować wszelkie niezbędne dokumenty. Wspomagamy Klientów w zmierzeniu się z wyzwaniami elektronicznego składania ofert i elektronizacji zamówień publicznych.

Wsparcie w toku postępowania

Wspieramy wykonawców w toku całego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a formy współpracy uzależnione są od potrzeb Klienta i etapu postępowania. W szczególności wspomagamy Klientów w zakresie:

  • interpretacji treści dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia,
  • identyfikowaniu ryzyk związanych z udziałem wykonawcy w postępowaniu,
  • przygotowania pytań oraz wniosków do zamawiającego,
  • przygotowania odpowiedzi na wezwanie zamawiającego,
  • weryfikacji ofert konkurencyjnych złożonych w postępowaniu,
  • weryfikacji zgodności z przepisami prawa czynności podejmowanych przez zamawiającego.

Doradztwo w trakcie realizacji zamówienia

Stosownie do potrzeb wykonawców w trakcie realizacji zamówienia zapewniamy konsultacje z wyspecjalizowanym gronem prawników. Sporządzamy opinie prawne, poszukujemy rozwiązań skutecznie zabezpieczających interesy wykonawców, jak również pomagamy w rozwiązywaniu problemów prawnych, które mogą pojawiają się na etapie realizacji zamówienia oraz po jej zakończeniu.

Ponadto reprezentujemy Klientów w sporach sądowych dotyczących realizacji zamówień, w szczególności zamówień na roboty budowlane.

Odwołania do KIO

Posiadamy bogate doświadczenie w sporządzaniu i składaniu w imieniu klientów odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Dzięki naszemu profesjonalizmowi od wielu lat skutecznie pomagamy wykonawcom w uzyskiwaniu zarówno niewielkich, jak i wielomilionowych zamówień, niezależnie od ich przedmiotu.

Reprezentacja przed KIO

Reprezentujemy przez Krajową Izbą Odwoławczą zarówno wykonawców, jak i przystępujących do postępowania odwoławczego.

Gwarantujemy rzetelne oraz fachowe przygotowanie prawników niezależnie od specyfiki oraz przedmiotu konkretnego postępowania. W ramach reprezentacji zapewniamy indywidualne podejście do każdego Klienta, dostosowane do jego potrzeb oraz celów.

Skargi na orzeczenia KIO

Sporządzamy w imieniu Klientów skargi na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej oraz zapewniamy zastępstwo procesowe w postępowaniu przed sądami okręgowymi.

Zapewniamy reprezentację przed sądami okręgowymi przez radców prawnych i adwokatów specjalizujących się w prawie zamówień publicznych.