Publikacje

Publikacje radców prawnych z Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy w zakresie prawa zamówień publicznych.

Kara umowna. Zabezpieczenie zobowiązania, obliczanie i miarkowanie kary, skutki podatkowe. Komentarz praktyczny

Jerzy Bieluk, Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół, C.H.BECK 2022

Niedozwolone klauzule w umowie o wykonanie zamówienia publicznego

Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w praktyce, nr 55, wrzesień-grudzień 2022

Opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane. Dlaczego to zawsze "wina" zamawiającego?

Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia Publiczne w praktyce, nr 54, lipiec-sierpień 2022

Szacowanie wartości zamówienia i konkursu zgodnie z nowym Pzp

Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 46, marzec-kwiecień 2021

Nowe Pzp: zastrzeganie kar umownych

Nowe Pzp: zastrzeganie kar umownych

Katarzyna Z. Zadykowicz-Sokół, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, nr 1/319, 16 stycznia 2021

123553414_2711753325709125_4096473254985490460_o (1)

Ograniczenie możliwości potrącenia kar umownych i ich zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania umowy (Tarcza 4.0)

Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 44, listopad-grudzień 2020

Opcja pod rządami nowego Pzp

Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 42, lipiec - sierpień 2020

Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi pod rządami nowego Pzp

Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 41, maj-czerwiec 2020

Fakultatywne podstawy wykluczenia z postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp

P. Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 39, styczeń – luty 2020

Zastosowanie art. 15r do umów o PPP

Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Pismo Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA, Nr 24/1316, 28 listopada 2020

OIP

Dowody potwierdzające zapłatę (nie)wymagalnego wynagrodzenia należnego podwykonawcom

Katarzyna Z. Zadykowicz – Sokół, Prawo Budowlane. Kwartalnik, nr 6 październik – grudzień 2020

publikacje

Wspólne ubieganie się o udzielenie zamówienia na roboty budowlane zgodnie z nową ustawą Pzp

Patrycja Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 43, wrzesień-październik 2020

Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

Umowa o roboty budowlane w zamówieniach publicznych

K. Zadykowicz – Sokół, Anna Onopiuk, Warszawa 2020

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych

Rękojmia i gwarancja w robotach budowlanych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Przykłady klauzul umownych. Wzory pism

J. Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół, Warszawa 2020

18952-umowa-o-roboty-budowlane-w-kodeksie-cywilnym-i-prawie-zamowien-publicznych-komentarz-praktyczny-z-orzecznictwem-wzory-pism

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism

J. Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół, wyd. 2,Warszawa 2020

Obligatoryjne podstawy wykluczenia z postępowania zgodnie z nową ustawą Pzp

P. Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 38, listopad – grudzień 2019

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych.

Umowa o roboty budowlane w Kodeksie cywilnym i Prawie zamówień publicznych

Bieluk, K. Zadykowicz-Sokół, Warszawa 2018. Komentarz praktyczny z orzecznictwem. Wzory pism.

zamwiający-2-229x300

Posługiwanie się doświadczeniem konsorcjum

P. Oleksińska-Dąbrowska, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 33, styczeń – luty 2018

Wnoszenie wadium przez wykonawców – problemy praktyczne

Wnoszenie wadium przez wykonawców – problemy praktyczne

P. Oleksińska-Dąbrowska, K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 32, listopad – grudzień 2018

Wstrzymanie wykonania gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne

Wstrzymanie wykonania gwarancji stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy o zamówienie publiczne

A. Onopiuk, K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 31, wrzesień – październik 2018

Zamawiający (nie) może żądać od wykonawców umów o pracę z pracownikami

Zamawiający (nie) może żądać od wykonawców umów o pracę z pracownikami

K. Siemion, K. Z. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 24, lipiec – sierpień 2017 r.

zamawiajacy-nr-13-228x300

Zamówienia na usługi ochrony osób i mienia – najczęściej popełniane błędy przez zamawiających

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający, Zamówienia publiczne w praktyce, nr 13, wrzesień – październik 2015

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. (sygn. XXIII Ga 1041/15)

Glosa do wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4 marca 2015 r. (sygn. XXIII Ga 1041/15)

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 14, listopad – grudzień 2015

Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

Ochrona podwykonawców w zamówieniach publicznych – problemy praktyczne

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 15, styczeń – luty 2016

zamawiajacy-nr-21-233x300

Wykluczenie wykonawców z uwagi na naruszenie obowiązków zawodowych oraz umów w sprawie zamówienia publicznego – art. 24 ust. 5 pkt 2 i 4 PZP

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 21, styczeń – luty 2017

zamawiajacy-nr-16-228x300

Błędy zamawiających popełniane w umowach

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 16, marzec – kwiecień 2016

Obowiązek zamawiającego określenia w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy

Obowiązek zamawiającego określenia w opisie przedmiotu zamówienia na roboty budowlane czynności, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 22, marzec – kwiecień 2017 r.

Przedterminowe zakończenie umowy o zamówienie publiczne

Przedterminowe zakończenie umowy o zamówienie publiczne

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 26, listopad – grudzień 2017

Glosa do wyroku z dnia 12 maja 2017 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny (I AC a 1036/16)

Glosa do wyroku z dnia 12 maja 2017 r. Sądu Apelacyjnego w Białymstoku I Wydział Cywilny (I AC a 1036/16)

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 27, styczeń – luty 2018 r.

(Nie) dopuszczalność umownego wyłączenia zastosowania klauzul rebus sic stantibus w umowach o wykonanie zamówienia publicznego

(Nie) dopuszczalność umownego wyłączenia zastosowania klauzul rebus sic stantibus w umowach o wykonanie zamówienia publicznego

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 29, maj – czerwiec 2018 r.

Zakres obowiązywania art. 647[1] KC w odniesieniu do wykonywania umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane – stanowisko PSZP

Zakres obowiązywania art. 6471 KC w odniesieniu do wykonywania umów o zamówienia publiczne na roboty budowlane – stanowisko PSZP

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce nr 30, lipiec – sierpień 2018 r.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy o roboty budowlane w przypadku ogłoszenia upadłości generalnego wykonawcy

K. Zadykowicz-Sokół, Zamawiający. Zamówienia publiczne w praktyce, nr 32, listopad – grudzień 2018