warunki udziału w postępowaniu

Kto może podpisać referencje?

Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu najczęściej wymagają od wykonawców doświadczenia. Wykonawcy na potwierdzenie przedkładają zamawiającym wykaz realizowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Dodatkowo wykazują

Czytaj dalej »