referencje

Co powinno wynikać z referencji?

Zamawiający prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych wymagają niekiedy od wykonawców posiadania określonego doświadczenia jako warunku udziału w postępowaniu. Wykonawcy na spełnienie tego warunku zobowiązani

Czytaj dalej »

Kto może podpisać referencje?

Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu najczęściej wymagają od wykonawców doświadczenia. Wykonawcy na potwierdzenie przedkładają zamawiającym wykaz realizowanych dostaw, usług lub robót budowlanych. Dodatkowo wykazują

Czytaj dalej »