raport z realizacji zamówienia

Raport z realizacji zamówienia

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek sporządzania raportu z realizacji zamówienia. Zgodnie z tym, zamawiający jest zobowiązany sporządzić raport z realizacji zamówienia, w którym

Czytaj dalej »