prawo opcji

Prawo opcji

Nowa ustawa Prawo zamówień publicznych, podobnie jak obecnie obowiązująca, nie zawiera definicji legalnej prawa opcji. Dotychczas przyjmowało się, że prawo opcji jest uprawnieniem zamawiającego do

Czytaj dalej »