O autorach

Radcy prawni prawo zamówień publicznych — Kancelaria Bieluk i Partnerzy

Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół

Katarzyna Zuzanna Zadykowicz-Sokół

radca prawny, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy

k.zadykowicz-sokol@bieluk.pl
tel. 85 66 37 783, 508 130 645

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych od 2003 r. Reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w zakresie robót budowlanych.

Zajmuje się kompleksową obsługą procesu inwestycyjnego (w zakresie prawno-administracyjnym i cywilnym). Doradza inwestorom, wykonawcom, podwykonawcom i innych uczestnikom procesu inwestycyjnego na każdym etapie realizacji robót budowlanych. Reprezentuje przedsiębiorców i zamawiających (w tym także z sektora finansów publicznych) w procesach o wszelkie roszczenia wynikające z umów o prace projektowe i roboty budowlane. Ma duże doświadczenie w obsłudze prawnej podmiotów uczestniczących w realizacji inwestycji liniowych, w tym prowadzonych na podstawie warunków kontraktowych FIDIC.

Doradza beneficjentom w postępowaniach konkursowych (zasada konkurencyjności, rozeznanie rynku) mających na celu wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw finansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Zamówień Publicznych (PSZP), w którym przewodniczy grupie robót budowlanych.

Autorka licznych publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych oraz tematyki robót budowlanych.

Związana z Kancelarią od 2003 r.

Patrycja Weronika Oleksińska-Dąbrowska

Patrycja Weronika Oleksińska-Dąbrowska

radca prawny, Kancelaria Radców Prawnych Bieluk i Partnerzy


tel. 85 663 77 88

Specjalizuje się w prawie zamówień publicznych od 2012 r. Reprezentuje interesy zamawiających i wykonawców, w szczególności w ramach postępowań współfinansowanymi ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej.

Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania (sporządzanie dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego).

Posiada bogate doświadczenie w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu odwoławczym przed Krajową Izbą Odwoławczą oraz w sprawach ze skarg na orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej.

Doradza beneficjentom w zakresie realizacji projektów współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania postępowań na wyłonienie wykonawców robót budowlanych, usług i dostaw (rozeznanie rynku, zasada konkurencyjności).

Autorka wielu publikacji z zakresu prawa zamówień publicznych.

Związana z Kancelarią od 2012 r.

Magdalena Waraksa – Kulesza

Zajmuje się sprawami z zakresu prawa zamówień publicznych, reprezentując interesy zamawiających i wykonawców, w tym w ramach postępowań współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy Unii Europejskiej. Doradza wykonawcom i zamawiającym na każdym etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w tym w zakresie przygotowania postępowania.

Pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych. Doradza we wszelkich aspektach związanych z przetwarzaniem danych osobowych i ich ochroną.

Ukończyła Studia Podyplomowe Zamówień Publicznych na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Białymstoku oraz Studia Podyplomowe Zarządzania Bezpieczeństwem Ochrony Informacji na Wydziale Inżynierii i Zarządzania Politechniki Białostockiej.