wykonawca

Co powinno wynikać z referencji?

Zamawiający prowadząc postępowania o udzielenie zamówień publicznych wymagają niekiedy od wykonawców posiadania określonego doświadczenia jako warunku udziału w postępowaniu. Wykonawcy na spełnienie tego warunku zobowiązani

Czytaj dalej »