Pomoc prawna

oferta dla wykonawców

 • pomoc w przygotowaniu ofert
 • wsparcie w toku postępowania
 • doradztwo w trakcie realizacji zamówienia
 • odwołania do KIO
 • skargi na orzeczenia KIO
 • więcej

oferta dla zamawiających

 • właściwe procedury, plany postępowań
 • sporządzanie dokumentacji zamówienia
 • wsparcie w toku postępowania
 • reprezentacja przed KIO
 • skargi na orzeczenia KIO
 • więcej

środki uijne

Zapewniamy kompleksowe wsparcie w procesie udzielania zamówień w ramach projektów współfinansowanych ze środków z budżetu UE.

więcej

szkolenia

Prowadzimy szkolenia otwarte i na indywidualne zamówienia Klienta, kompleksowe lub z wybranych zagadnień.

więcej