kara umowna

Klauzule abuzywne

W nowej ustawie Prawo zamówień publicznych wprowadzano katalog wyszczególniający klauzule abuzywne, które nie mogą znaleźć się w umowach w sprawie zamówień publicznych. Ustawodawca w art.

Czytaj dalej »