Nie musisz mieć podpisu kwalifikowanego, aby brać udział w przetargach

kwalifikowany podpis elektroniczny w przetargach

Od 1 stycznia 2021 r. komunikacja w postępowaniu o udzielenie zamówienia odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. W związku z tym wykonawcy składają oferty  wyłącznie w formie elektronicznej. Wielu wykonawców spotkało się z problemem braku kwalifikowanego podpisu elektronicznego. Czy jest on jednak naprawdę niezbędny? 

Podpisy elektroniczne, którymi można podpisać ofertę, rozróżniono w zależności od wartości zamówienia. Inne zasady obowiązują dla postępowań poniżej progów unijnych, a inne dla postępowań o wartości równej lub powyżej progów unijnych.

  1. W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości równej lub powyżej progów unijnych ofertę opatrzyć można wyłącznie kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
  2. W postępowaniach o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż progi unijne ofertę opatrzyć można kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

Jeżeli bierzesz więc udział w postępowaniach o niższej wartości, tj. poniżej progów unijnych, nie musisz mieć kwalifikowanego podpisu elektronicznego, aby złożyć skutecznie ofertę. W takich postępowaniach ofertę możesz podpisać również podpisem osobistym albo – popularnym obecnie – podpisem zaufanym. Posiadanie i utrzymanie podpisu zaufanego nie wiąże się z żadnymi opłatami (w przeciwieństwie do kwalifikowanego podpisu elektronicznego).

To rozwiązanie zastosowane w obecnym pzp ma na celu ułatwienie składania ofert. Tym samym, to zachęta dla mniejszych przedsiębiorców do udziału w postępowaniach o udzielenie zamówienia.

O zasadach opatrywania ofert podpisem elektronicznym przypomina również UZP w niedawno wydanej opinii prawnej zatytułowanej „Jak należy podpisać ofertę w postaci elektronicznej?”. Zachęcamy do zapoznania się pełną treścią opinii UZP (opinia dostępna tu).