Platforma e-Zamówienia uruchomiona

Platforma e-Zamówienia uruchomiona

Zamawiający mogą już korzystać z Platformy e-Zamówienia. To za sprawą udostępnienia moduł składania ofert i wniosków. Platforma e-Zamówienia zastępuje miniPortal. W związku z tym, postępowania na miniPortalu będzie można wszczynać tylko do 1 września 2022 r.

Platforma e-Zamówienia, a miniPortal

Platforma e-Zamówienia to narzędzie umożliwiające elektroniczne prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień. W szczególności zapewnia publikację ogłoszeń, składanie i otwieranie ofert, komunikację elektroniczną i wymianę informacji przez uczestników postępowania na wszystkich etapach postępowania o udzielenie zamówienia. Natomiast miniPortal wprowadzony został jako rozwiązanie zastępcze i tymczasowe do momentu wdrożenia platformy.

Datą końcową budowy Platformy e-Zamówienia jest 15 lipca 2022 r. Do czasu wdrożenia wszystkich modułów Platformy e-Zamówienia, miniPortal będzie funkcjonował dalej. UZP zapowiedział, że datą graniczną funkcjonowania miniPortalu będzie 1 września 2022 r. Co ważne, postępowania wszczęte przed 1 września br. na miniPortalu będzie można dokończyć.

Możliwość wyboru środka komunikacji elektronicznej

Prowadzenie postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na Platformie e-Zamówienia nie jest obowiązkowe. Zamawiający ma swobodę wyboru platformy. Aktualnie zamawiający może prowadzić postępowanie na miniPortalu, Platformie e-Zamówienia lub na innej, wybranej przez siebie platformie komercyjnej.

Ważne!

Jeżeli zamawiający zdecyduje się prowadzić postępowanie na Platformie e-Zamówienia, nie może wskazać innego miejsca prowadzenia postępowania.

Portal Dostępowy | (ezamowienia.gov.pl)