KIO wznawia rozpatrywanie odwołań

cofnięcie odwołania KIO


Urząd Zamówień Publicznych, Krajowa Izba Odwoławcza oraz Ministerstwo Rozwoju podjęły prace nad wznowieniem rozpatrywania odwołań złożonych do Krajowej Izby Odwoławczej.

W związku z trwająca epidemią, w połowie marca, Prezes Krajowej Izby Odwoławczej zdecydował o czasowym zawieszeniu rozpatrywania spraw przed KIO. Z upływem tygodni, w trakcie których organ nie rozpatrywał spraw, doszło do wstrzymania realizacji wielu dotychczasowych postępowań przetargowych. Wpłynęło to znacząco na pogorszenie kondycji finansowej, zarówno zamawiających, jak i wykonawców. Ta trudna sytuacja ekonomiczna na rynku zamówień publicznych wymusza zmiany przepisów wprowadzonych podczas epidemii. Obecnie branża oczekuje rozwiązań, które pozwolą na sprawną realizację zamówień publicznych.

W związku z powyższym, w piątek, 15 maja, dobiegły końca prace nad zmianami przepisów. W Dzienniku Ustaw została opublikowana tzw. tarcza antykryzysowa 3.0, a dokładniej: ustawa o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, która przewiduje uchylenie art. 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Uchylenie wskazanego artykułu oznacza ,,odwieszenie” zawieszonych wcześniej terminów sądowych. Na tej podstawie, KIO wznowi rozpatrywanie spraw na posiedzeniach i rozprawach z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego.

Jak wynika z informacji opublikowanych przez Urząd Zamówień Publicznych, w najbliższym czasie poznamy wytyczne w zakresie nowej organizacji rozpraw i posiedzeń przed KIO. Rozprawy i posiedzenia mają odbywać się w sposób, który zapewni bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom postępowania.

Podsumowując, KIO wraca do rozpatrywania odwołań w normalnym trybie i jednocześnie dostosowuje postępowania do wciąż trwającej epidemii. 

O treści wprowadzonych wytycznych będziemy informować na bieżąco.

O innych istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówień publicznych w dobie koronawirusa przeczytacie tu.