Czekasz na rozprawę przed KIO? Niebawem otrzymasz zawiadomienie

W związku z wejściem w życie Tarczy Antykryzysowej 3.0 Krajowa Izba Odwoławcza podejmuje rozpatrywanie spraw odwoławczych z udziałem stron i uczestników postępowania. Na tą wiadomość wielu przedsiębiorców czekało z niecierpliwością. Pierwsze rozprawy przewidziano na poniedziałek, 25 maja.

W związku z powyższym, pojawiają się liczne pytania o organizację rozpraw i posiedzeń przed KIO. Czy uczestnikom postępowania będzie mierzona temperatura? Co z oczekiwaniem na rozprawę w budynku Izby? Jaki będzie limit osób na sali?

Wytyczne dla uczestników, z których wynikać mają odpowiedzi na powyższe pytania, niestety nadal nie zostały opublikowane. Z dotychczas podanch informacji wynika jedynie, w jaki sposób strony i uczestnicy postępowania będą zawiadamiani o terminie rozprawy lub posiedzenia.

Informacje o terminach posiedzeń i rozpraw z udziałem stron i uczestników postępowania odwoławczego będą przekazywane indywidualnie, tak jak miało to miejsce dotychczasowo, czyli poprzez przesłanie zawiadomienia.

Zawiadomienia o terminie posiedzeń zostaną wysłane również stronom i uczestnikom postępowania odwoławczego oczekującym na ogłoszenie orzeczenia, które musi odbyć się na posiedzeniu jawnym z udziałem stron i uczestników postępowania.

Jednocześnie KIO przypomina, że zgodnie z ustawą o prawie zamówień publicznych stawiennictwo osobiste nie jest obowiązkowe.

Jak wynika z informacji rzecznika prasowego Urzędu Zamówień Publicznych, rozpoczęto już wysyłanie zawiadomień o wyznaczonych datach rozpraw. Pierwsze rozprawy przewidziano na poniedziałek, 25 maja.

O innych istotnych kwestiach dotyczących realizacji zamówień publicznych w dobie koronawirusa przeczytacie tu.