Możliwość wniesienia odwołania również w postępowaniach na usługi społeczne poniżej progów

zasada jednej oferty

Dotychczas przepisy Pzp nie przewidywały możliwości wniesienia odwołania w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej progów kwotowych. Wykonawcy uczestniczącemu w takim postępowaniu nie przysługiwało więc zaskarżenie czynności zamawiającego do Krajowej Izby Odwoławczej.

Wyłączenie możliwości wniesienia odwołania w przypadku zamówień poniżej progów kwotowych jest rozwiązaniem niewątpliwie niekorzystnym dla wykonawców.

Na gruncie nowego Pzp, w odniesieniu do zamówień klasycznych na usługi społeczne i inne szczególne usługi poniżej progów kwotowych regulacja ta ulegnie zmianie. 

W przypadku postępowań wszczętych od 1 stycznia 2021 r. możliwe będzie wniesienie odwołania w przypadku, gdy przedmiotem zamówienia są usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości poniżej 750 000 euro.

W nowym Pzp czynności zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne będą podlegały zaskarżeniu. Wykonawcy będą mogli skorzystać z możliwości wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej bez względu na wartość tego zamówienia.

Natomiast w przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne i inne szczególne usługi, przepisy nowego Pzp w ogóle nie znajdą zastosowania poniżej progów kwotowych. Tak więc w przypadku zamówień sektorowych na usługi społeczne poniżej 1 000 000 euro, wykonawcy nie będzie przysługiwało prawo wniesienia odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej.